Trudimo se da u poslovanju održimo najviše standarde i integritet.
Odgovorni smo prema našim korisnicima, zaposlenima u kompaniji MSD i njihovim porodicama, okruženju u kojem živimo i društvu širom sveta kome smo na usluzi.
Ne koristimo se profesionalnim ili etičkim prečicama u izvršavanju obaveza. Naši odnosi sa svim segmentima društva su transparentni i odražavaju visoke standarde kojima težimo.
Dosledno održavamo naučnu izuzetnost na najvišem nivou, a naš istraživački rad posvećen je poboljšanju života ljudi i kvaliteta života uopšte. Nastojimo da prepoznamo ključne potrebe korisnika i kupaca te koristimo naše resurse za zadovoljavanje tih potreba.