Preduzeće i turistička agencija „MONDORAMA“ je jedno od najstarijih turističko-agencijskih preduzeća u zemlji. Osnovana je kao Društvo za turizam i usluge D.O.O. 1993. godine. Registrovana je kod Trgovinskog suda u Nišu 03.03.1993. godine. Vlasnik i generalni direktor svih ovih godina je Milanka Novaković-Kitevska, priznato i poznato turističko ime, kako u zemlji, tako i inostranstvu. Organizaciona struktura MONDORAMA -e
Organizacionu šemu naše agencije čine:
  • MENADŽMENT (globalna politika, ugovaranje, kadrovi, organizacija, koordinacija, standardi…)
  • KOMERCIJALA (kreacija turističkog proizvoda, kalkulacija, receptiva, inicijativa, posebni programi…)
  • PRODAJA ARR (obrada aranžmana, prijem stranaka, informisanje stranaka, opšte informacije…)
  • AVIO SLUŽBA (rezervacija i prodaja avio dokumenata domaćih i inostranih avio prevozilaca…)
  • MARKETING (javni nastupi, oglasi, propaganda, radio, televizija, reportaže, Public relation…)
  • RAČUNOVODSTVO (redovno praćenje i obezbeđenje sredstava, obrada podataka, statistika, obračuni, bilansi…)
  • FINANSIJE (finansijski projekti, plasmani finansijskih sredstava, replasman viška sredstava, ulaganje u nove investicije i projekte…)