Agencija je specijalizovana za organizaciju seminara, kongresa i specijalnih aranžmana, ali organizuje i razne oblike putovanja za stalne partnere. Pružamo usluge organizacije svih vrsta događaja:
 • konferencije
 • press konferencije
 • kongresi
 • seminari
 • skupovi
 • savetovanja
 • simpozijumi
 • specijalizovani događaji na zahtev klijenta
Organizacija događaja sa visokim zvanicama – što nam je ujedno i uska specijalizacija:
 • organizacija svih vrsta koktel partija;
 • visoko profesionalni i kvalifikovani konferencijski prevodioci za simultano i konsekutivno prevođenje;
 • tehnička oprema za simultano prevođenje, audio i video oprema i sve ostalo što je neophodno za rad;
 • štampanje i nabavka svih vrsta konferencijskih materijala uključujući fascikle, blokove, olovke, fotokopiranje materijala, izrada bedževa i sl.;
 • slanje poziva na zahtev i prema instrukcijama naručioca;
 • organizacija registracije učesnika tokom održavanja konferencija;
 • izrada programa marketinga dogadjaja i komunikacija sa sponzorima;
 • transferi od/do aerodroma/železničke stanice a prema zahtevu naručioca kao i individualni/grupni prevoz na zahtev;
 • rent-a-car usluge;
 • rezervacija avio karata za sve destinacije – sarađujemo sa svim avio kompanijama;
 • rezervacije hotela i restorana;
 • najam visoko profesionalnih tour guide sistema;
 • sve ostale usluge neophodne za nesmetano odvijanje svih vrsta događaja;
On-line zahtevi i rezervacije putem naše Internet prezentacije:
 • rezervacija hotela širom sveta putem Miross rezervacionog sistema, sa posebnim pogodnostima i najpovoljnijm uslovima za korisnike i specijalnim aranžmanima za VIP klijente
 • rezervacija hotela putem Booking.com rezervacionog sistema
 • rezervacija avio karata sa garantovanim odgovorom u roku od 24h
 • rezervacija internog transfera sa garantovanim odgovorom u roku od 24h
 • zahtev za organizaciju događaja putem Internet obrazca
 • puna on-line podrška u realnom vremenu putem naše Internet prezentacije
Internet prezentacija koje kreiramo i postavljamo u roku od 24 časa:
 • promocija klijenata i događaja
 • pružanja svih informacija o događaju
 • obezbeđivanje propratnih materijala zvanicama
 • prikupljanje on-line prijava zvanica
 • mogućnost primene različitih nivoa sigurnosti, zaštite i pristupa podataka, prema zahtevu klijenta