Partneri & prijatelji

Naš menadžment ima odličnu uzajamnu saradnju sa mnogim firmama i agencijama. Zajedno smo organizovali veliki broj evenata, proslava firmi, izložba, modnih revija, maturskih večeri na obostrano zadovoljstvo.

Banket sala Hotela Jugoslavija koncipirana je tako da se veoma lako transformiše prema potrebama svakog događaja ponaosob. Samim tim pruža mogućnost našim gostima da prostor, u toku trajanja eventa, zaista učine svojim, vizuelno i koncepcijski. Naši partneri su prepoznali prednost banket sale hotela Jugoslavija .

Anthony’s handmade

Pivnica Juga